Kireçte en yüksek kalite, ihtiyaçlara uygun çözümler

İhtiyacınıza uygun ölçülerde, sönmüş veya sönmemiş kireç.

Tüm Ürünlerimiz

Erciyes Kireç - Ürünler


İnşaat Kireci

Sönmüş kireç. 10 - 25 kg torba, Sling Bag veya Big Bag.


Sanayi Kireci

Sönmüş kireç. 10 - 25 kg torba, Sling Bag, Big Bag veya Silobas.


Sönmemiş Kireç

Dökme, Silobas (öğütülmüş), Big Bag, 10 veya 25 kg PE torbalarda.


Agrega

Agrega - Kireç Taşı - Kalker. İhtiyacınıza uygun ölçülerde.

Erciyes Kireç

Agrega – Kireç Taşı – Kalker

İhtiyacınıza uygun ölçülerde agrega – kireç taşı – kalker.

Tüm Ürünlerimiz